Glossary

CPM

CPM

CPM

CPT

CPT

Zkratka CPT (Cost per Thousand) se používá marketingu jako cena za tisíc zasažených uživatelů. V online marketingu se CPT používá pro přepočet za zobrazení –...

CPV

CPV

CPV neboli Cost Per View či česky také cena za zhlédnutí. CPV

CRM

CRM

CRM je systém pro řízení vztahu se zákazníky (Customer Relationship Management). CRM většinou využívají obchodní a zákaznické oddělení. Pokud děláme kampaně zaměřené na leady (kontakty...

CRO

CRO

Conversion rate optimization.

CTR

CTR

CTR je zkratka – anglický výraz pro click through rate, v češtině známý jako míra prokliku. Je to poměr mezi kliknutími a zobrazeními. Tento výraz...

DFSA

DFSA