ROI

ROI

ROI

ROI je ustálená zkratka pro Return On Investment, v češtině známá jako návratnost investice. S ROI se můžeme setkat všude tam, kde investujeme nějaké prostředky nejčastěji peníze a záleží nám na jejich návratnosti.

Obsah

ROI v online marketingu

V oblasti online marketingu nás bude většinou zajímat, jak se nám vyplácí investice do internetové reklamy. Oproti jiným investicím je návratnost internetové reklamy relativně dobře měřitelná, protože máme k dispozici přesná čísla. Například o počtu návštěvníků proudících z PPC kampaně.

Jak vypočítat ROI?

Abychom zjistili jak si stojíme – jaké máme ROI, musíme porovnat výši našeho zisku s výší investice pro jeho dosažení. K tomu nám poslouží následující vzorec:

ROI = (výnos – investice) / investice * 100 (%)

  • ROI > 0 % – investice se navrátila a procenta nad 0 znamenají zhodnocení dané investice.
  • ROI < 0 % – ztrátová investice, procenta pod 0 znamenají o kolik jsme přišli. -100 % znamená, že jsme přišli o celou investici.Jednoduchý příklad výpočtu ROI

Provozujeme eshop nabízející modely vláčků. Prodej jednoho vláčku nám přináší 200 Kč. Rozhodneme si umístit na měsíc reklamní banner na modelářském diskuzním fóru, za který zaplatíme 1 000 Kč. Reklama z fóra nám přivede 500 nových návštěvníků a ti koupí 10 vláčků. Celkový výnos bude 2 000 Kč, náklady na reklamu pak 1 000 Kč. Rovnice pro výpočet bude vypadat následovně:

ROI =  (2 000 – 1 000) / 1 000 * 100 (%)

Výše ROI je tedy 100 %, v případě investice 1 000 Kč, se nám investice navrátí (1 000 Kč) a ještě 1 000 Kč získáme navíc. Umístění banneru se nám tak vyplatilo.

Pokud by však reklama na modelářském forum vedla k prodeji pouze 5 vláčků ROI by bylo 0 %, tedy neprodělali bychom ani nevydělali. Nejhorší  možná varianta nastane, pokud výsledné ROI bude záporná. V tento moment do reklamy více investujeme než nám zpětně vydělává.ROI jako jasný ukazatel

Na první pohled tak z ROI můžeme vyvodit jasný ukazatel efektivity investice do internetové reklamy. Je třeba mít ale na paměti, že vypovídající hodnota se odvíjí také od toho, jak přesné hodnoty do rovnice dosadíme.

Například do kolonky investice může být komplikované započítat vynaložený čas a úsilí. Pak může nastat situace, kdy ROI je nám vyjde třeba 1%, tedy investice generuje zisk, ovšem tak malý, že nám subjektivně nevynahradí čas věnovaný organizaci reklamní kampaně.

Naproti tomu zisk také nemusí mít jen finanční charakter, ale můžou to být například nově získání vracející se zákazníci, kteří budou generovat zisk i dávno po skočení reklamní kampaně. Ve výsledku tak může být „zisková“ i investice do internetové reklamy u které nám ROI vyšlo záporné.

Stejně jako u jiných ukazatelů platí, že nejlépe nám poslouží, pokud jej budeme posuzovat v kontextu celého našeho internetového počínání.

Další ukazatele výkonu investic

Mohlo by se vám líbit...