Způsoby monetizace

Monetizace je proces, kdy z nevýdělečného objektu (webových stránek) děláme výdělečný.

Monetizovat můžete:

Monetizace obsahu – obsahové stránky a blogy

Webové stránky většinou s přínosným či bavícím obsahem – na čem se dá vydělat, zmonetizovat obsah?

Firemní či jiné prodejní stránky

Získejte více prodejů či poptávek udělejte ze svých webových stránek úspěšné a výdělečné! Získejte návštěvnost a více potencionálních klientů díky