Glossary Term: R

Remarketing

Remarketing

Retargeting

Retargeting

Rich snippet

Rich snippet

Rich snippet volně přeloženo je obohacený výsledek. Vyhledávače jako Google nebo Seznam zobrazují oproti normálnímu výsledku nějaké informace navíc – nejčastěji to bývá u produktů...

RLSA

RLSA

ROAS

ROAS

Vedle známého ROI se můžete v oblasti online marketingu často setkat se zkratkou ROAS (Return On Advertising Spend) = míra návratnosti investice do reklamy. Princip...

ROI

ROI

ROI je ustálená zkratka pro Return On Investment, v češtině známá jako návratnost investice. S ROI se můžeme setkat všude tam, kde investujeme nějaké prostředky nejčastěji...

RTB

RTB

RTB – Real Time Bidding neboli také programatic je automatizovaný nákup a prodej reklamy v reálném čase.